Blastosist kültürü

Almanya’daki çiftlerin hamile kalabilme şansı yurtdışıyla kıyaslandığında daha düşük olduğunu belki yurtdışındaki İVF merkezlerinin reklam etkinlikleri esnasında veya başka kanallardan işitmişsinizdir. Avusturya ile Almanya arasındaki İVF-veri listelerini karşılaştırdığınız zaman, bu iddianın doğruluk payını kolayca kendiniz kontrol edebilirsiniz.

Bizim “daha düşük kalite”mizin sebebi olarak, Almanya’da blastosist kültürünün yasak olduğu ileri sürülüyor. Bu doğru değildir. Biz blastosist kültürü yöntemini uyguluyoruz, hatta bazı özel durumlarda tavsiye de ediyoruz.

Mevzuat nedir? Embriyon transferinin ikinci veya üçüncü gün yapılmasında hepimizin uzun zamandan beri tecrübesi var. İkinci günde embriyonların 2-4 hücreden, üçüncü gün ise 4-8 hücreden ibaret olması gerekmekte. Bu “genç” embriyonların hepsi de aynı değildir. Embriyologlar, embriyonların gelişmesini hızlılık ve düzgünlük açısından değerlendirdikleri zaman, bu safhada da embriyonun gelişme kabiliyeti üzerine bilgi verebilirler.

Düzeltilmiş kültür şartlarından dolayı artık embriyonlar büyük bir stres yaşamadan 5 gün boyunca kültür içerisinde kalabiliyor. Bu süreç içerisinde embriyonların bölünmeleri devam ediyor ve sonunda küçük bir duta benzeyen ve içerlerinde bir boşluk oluşmuş safhaya giriyorlar. Hangi bölümün embriyon hangi bölümün embriyonu kapsayan dokunun oluşturduğu da bu aşamada saptanabiliniyor. Onlar artık, rahime yuvalandırılma kısa süre öncesi aşamasındadır. Bu aşamaya ama her embriyon ulaşamıyor. Embriyonların ancak yüzde 40’ı buraya kadar gelebiliyor. Etkileyen faktörler ise yaş ve hormon şartlarıdır. Ötekiler ön safhalarda durakladıklarından yuvalanma yeteneğinden mahrum kalıyorlar.

Almanya’da blastosist kültürü serbestçe uygulanabilir. Embriyon Koruma Yasası uyarınca önlem almamız gereken durum ise; “embriyonların planlanmış stoklanmasıdır”. Demek oluyor ki, embriyonların ancak acil bir durumda kriyo yöntemiyle muhafaza edilmesi gerekiyor. Karar verebilmemiz için tüm deneyimlerimizi seferber ederek kaç ön-çekirdek-yumurta-hücresinin kültürel gelişimini sürdürmesi gerektiğini, çiftin özellikleri ve mümkün olduğunca arzuları göz önüne alınarak saptanır ve gelişme yeteneğine sahip bir veya iki embriyon elde edilir. Bu kararı her seferinde gerekçelendirmek zorundayız.