Spermlerin uzun zaman muhafaza edilmesi: Krefeld Kriyobank

Sperm hücreleri, testis dokusu ve yumurta hücrelerin uzun zaman muhafaza edilmesi için Krefeld’deki Kriyobank ile birlikte çalışmaktayız.

bakabilirsiniz de: Tedaviler /spermlerin kriyo-yöntemiyle saklanma sonrası uzun zaman muhafaza edilmesi